հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 2018թ. II եռամսյակ