Վերջին դաս, վերջին զանգ

Վերջին դաս, վերջին զանգ, հույզեր, հույսեր, թախիծով լի աչքեր…