Իններորդցիները մեկնարկեցին քննաշրջանը

Իններորդցիները մեկնարկեցին քննաշրջանը։