Հրաժեշտ տարրական դպրոցին

Դասվար Ն. Մովսեսյանը հերթական սերունդը ճանապարհեց դեպի հիմնական դպրոց: