Համակցված դաս հասարակագիտություն, կենսաբանություն առարկաներից

Հասարակագիտություն-կենսաբանություն առարկաներից կազմակերպված համակցված դասը հետաքրքիր էր ու բովանդակալից: Հոգեբանության առանձնահատկությունները, կենսաբանության հետ վերջինիս հետ ունեցած կապը շատ իմաստավորված ներկայացրին թե տասներորդցիները և թե ուսուցիչներ Դ. Գևորգյանը և Դ . Հարությունյանը: