Ծառատունկ

Ծառատունկ 2018: Դպրոցամերձ այգին նորացվեց նոր ծառերով ու թփերով: