Խորհրդի անվանացանկ

  1. Համբարձումյան Անուշ-մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  2. Հարությունյան Դերենիկ-մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  3. Ներսեսյան Արմինե-ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  4. Մինասյան Գոռ-ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  5. Պետրոսյան Գագիկ-ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  6. Իսավերդյան Սոնա-ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  7. Մուրադյան Ֆրիկ-ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  8. Իվանյան Իվան-ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ