Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների

doc 1