Գարուն է մանկության մոլորակում

Երբ մանկության մոլորակում գարուն է, երգ ու խինդ՝ միջոցառում նվիրված գարնանը։ Տարրական դասարանների մեթոդմիավորում