Սպորտլանդիա

Դպրոցում  կազմակերպված սպորտլանդիայում հաղթեցին 5-րդ դասարանի աշակերտները։